OBS: Disse sider fungerer kun korrekt med JavaScript! Hvis din browser ikke understøtter dette, skal du skifte til en anden. Hvis det bare er slået fra, skal du slå det til. Med venlig hilsen Galleri-CS.

Forside     Galleri    Nyt     Vejledning    Om mig  

Galleri-CS
Maleriet »Erindring fra Frihavnen«
Erindring fra Frihavnen

Malerier til salg

Malerier med realisme. Malerier i akryl på lærred i første­klasses håndværks­mæssig kvalitet.

Til salg direkte fra kunstneren.

Afhentning, udbringning eller forsendelse.


Velkommen i mit lille online galleri !

Efter sigende kunne Monet lave et maleri på 1 dag! Her på bjerg­et går det sjæl­dent så stærkt - det kan godt tage en måned eller mere at lave et nyt maleri. Til gen­gæld er det unikke malerier - ikke noget koncept-maleri her. Der bruges de bedste ma­te­ri­aler, og maleri­erne bli­ver fer­ni­se­ret for bed­ste hold­bar­hed.

Om dette galleri

Galleri-CS er et online galleri, hvor egne frem­bring­el­ser ud­stil­les. Tag dig et glas 🍷 og et styk­ke hjem­me­bagt 🍮 og leg, at du er til fer­ni­se­ring 🙂  . . .

Der er ikke mange malerier her i gal­le­ri­et, men med lidt hjælp fra fru For­tu­na - og mu­sen! - kom­mer der fle­re til hen ad vej­en. Nog­le malerier er til salg, an­dre er ba­re tag­et med, for at man kan be­døm­me stil­en. Hvis jeg selv skal ka­rak­te­ri­se­re den­ne, så vil jeg si­ge, at den er o­ver­ve­jen­de re­a­li­stisk, men det for­hin­drer ikke, at der af og til kan ind­sni­ge sig lidt ab­strak­tion­er og no­get sti­li­se­ring og fan­ta­si.

Vi trænger til noget mere realisme i kunsten i dag!

Fra galleriet kan du klikke videre til det en­kel­te maleri, hvor der er en nær­me­re be­skriv­else, og hvor man kan zoome ind og se hvert maleri i stort format.

Du kommer til galleriet ved at klikke på linket foroven eller her

Følg profilnavnet @claus_steen­beck på Instagram:  Link til Instagram

❇   ❇   ❇

Støt kunsten - gi' en skærv

(PS: Her bruges ikke cookies - dem har vi spist!)