Forside     Galleri    Nyt     Vejledning    Om mig  

Galleri-CS

"Drengen med svanen"

Rosenborg Have, København

Springvandet »Drengen med svanen« i Kongens Have
Klik på billedet for større format -
- og klik igen dér hvor du vil zoome ind og ud
Retur til galleriet

Motivet er fra springvandet i Kongens Have, Køben­havn, "Dreng­en med sva­nen" af billed­hug­ge­ren H. E. Freunds 1837. En meget smuk figur, enkel, poe­tisk og vel­pla­ce­ret i sit cir­ku­læ­re bas­sin med træer og bænke rundt om, helt parisisk. Det er rart at sidde dér en stund og se solen lyse og blinke i strå­len, der springer højt mod himlen og danser frem og til­bage i vinden.

Så kan man sidde og filo­so­fere over, hvor­for men­ne­sker til­træk­kes så meget af vand -? Søer, hav, vand­løb. Måske er det, fordi vi ned­stam­mer fra fiskene?

Dette maleri er en pendant til ma­le­ri­et "Portbygningen i Kongens Have". Begge er fra Kongens Have, i sam­me stør­rel­se og ud­fø­relse.

Maleriet er fra 2020, coronaens år, an­nus hor­ri­bi­lis! Pga. co­ro­na­ned­luk­ning­en var det ikke til at få lær­red; der­for er male­ri­et som en nød­løs­ning malet på noget akryl­papir, som jeg havde lig­gende.

❇   ❇   ❇