Forside     Galleri    Nyt     Vejledning    Om mig  

Galleri-CS

Erindring fra Frihavnen

København sidst i 50'erne

Damptog rangerer i Københavns Frihavn i 50-erne
Klik på billedet for større format -
- og klik igen dér hvor du vil zoome ind og ud
Retur til galleriet

Et DSB Litra F lokomotiv rangerer i Kø­ben­havns Fri­havn en som­mer­af­ten sidst i 50'erne.

Frihavnen var egentlig forbudt område for uved­kom­men­de, men told­erne sagde ikke noget til, at en knægt som mig cyk­le­de derud og »kørte mig en tur langs med havn­en«. Det var et spænd­ende om­råde, fuldt af skibe, kraner, pak­huse og gods på kajen. Og tog, der range­rede!

Dette maleri er en erindring om en aften den gang med en fan­tast­isk sol­ned­gang, og så det der tog, og lys­ene der tændt­es! Til venst­re ser man Nor­disk Fjer, bagest til høj­re et pak­hus, som blev kaldt "Kate­dra­len" (foto). Det er der endnu. I bag­grund­en skim­tes Fri­havn­en Sta­tion. Der kørte man ud, når man skul­le med færgen til Malmø. Det var en fi­nur­lig byg­ning i na­tio­nal­ro­man­tisk stil (foto). Den er der også endnu, men er flyt­tet, lidt und­se­elig gemt væk mel­lem nye, høje byg­ning­er på Ame­ri­ka Plads.

Billedet har været udstillet på en åben ud­stil­ling på Rød­ov­re Bi­blio­tek i 2018, hvor det både vandt Kul­tur- og Fri­tids­ud­valg­ets pris og pub­li­kums pris som ud­stil­ling­ens bedste bil­lede.

To priser på åben udstilling i Rødovre 2018
Klik for fuld størrelse (åbner i ekstra vindue)

❇   ❇   ❇