Forside     Galleri    Nyt     Vejledning    Om mig  

Galleri-CS

Hvidtjørnesletten ved Springforbi

Dyrehaven nord for København

Hvidtjørnesletten ved Springforbi
Klik på billedet for større format -
- og klik igen dér hvor du vil zoome ind og ud
Retur til galleriet

Motivet er hentet fra Hvidtjørne­sletten i Dyre­haven ved Spring­forbi. De karak­teri­stiske hvid­tjørne­træer på sletten er blevet for­krøb­lede af hjorte­nes gnaven og an­tag­er ejen­dom­me­lige - og male­riske - form­er. Inspi­ra­tionen kom­mer fra et foto, jeg en­gang i tid­er­nes morgen så af disse træer i tåge - sort/hvidt og meget stem­nings­fuldt! Her er tågen dog ble­vet redu­ce­ret til mose­kone­bryg ... På male­riet blomst­rer træ­er­ne. I blomst­rings­tiden er der tra­di­tion for at tage på pic­nic på slet­ten den før­ste lør­dag i juni, klædt i hvidt lige­som træ­er­ne. Rigtig roman­tisk!

(Der er også en nyere, lidt mindre ud­ga­ve af det­te mo­tiv, nu med mere tåge her).

❇   ❇   ❇

Hvis du er interes­seret i at bese eller købe dette ma­le­ri, så send ven­ligst en kon­takt­for­mu­lar. Jeg vil der­på kon­tak­te dig hur­tigst mu­ligt for at af­ta­le nær­mere.

Kontaktformular ✉

Billedtitel: Hvidtjørnesletten ved Springforbi

Pris: 8.000 kr.

 

(Felter markeret med * skal som minimum udfyldes)

*

 

*

 

 

 

 

 

*

 

*

 Hvidtjørnesletten fotografi 1 Hvidtjørnesletten fotografi 2

Et par fotos fra Hvidtjørnesletten i blomstringstiden