Forside     Galleri    Nyt     Vejledning    Om mig  

Galleri-CS

Magstræde i regn

København

Magstræde i København i regn og med gaslys
Klik på billedet for større format -
- og klik igen dér hvor du vil zoome ind og ud
Retur til galleriet

Magstræde, København, med gaslys. Disse lam­per hø­rer egent­lig un­der "den kunst­ne­riske fri­hed", for de er der ikke mere. De for­svandt om­kring 1. Ver­dens­krig. Magstræde er anlagt i 1520. Ordet "mag" refe­re­rer til de of­fent­lige toi­let­ter, der op­rinde­ligt stod på pæle nede i vand­kanten ved Gammel Strand. Magstræde rummer nogle af de ældste borger­huse i København, fordi gaden undgik begge de store bybrande. Det meste er i dag fredet. I 1800-tallet var Magstræde hjem­sted for især ældre pro­sti­tuerede, hvilket gav gaden et dårligt ry.

❇   ❇   ❇