Forside     Galleri    Nyt     Vejledning    Om mig  

Galleri-CS

Sol

En lærke stiger mod himlen

Solen stiger på himlen, og lærken synger
Klik på billedet for større format -
- og klik igen dér hvor du vil zoome ind og ud
Retur til galleriet

Solen stiger på himlen, og lærken synger. Det­te bil­le­de er be­reg­net til at for­bed­re hu­mør­et på en sur og regn­fuld mor­gen. Det er op­byg­get med en 3D re­li­ef­virk­ning.

Maleri »Solen stiger på himlen« detalje
Reliefvirkning fremhævet med sidelys
(åbner i ekstra vindue)

❇   ❇   ❇

Hvis du er interes­seret i at bese eller købe dette ma­le­ri, så send ven­ligst en kon­takt­for­mu­lar. Jeg vil der­på kon­tak­te dig hur­tigst mu­ligt for at af­ta­le nær­mere.

Kontaktformular ✉

Billedtitel: Sol

Pris: 7.000 kr.

 

(Felter markeret med * skal som minimum udfyldes)

*

 

*

 

 

 

 

 

*

 

*