Forside     Galleri    Nyt     Vejledning    Om mig  

Galleri-CS

Tordenskjoldsgade i 50'erne

Nostalgisk tilbageblik på det gamle København

Tordenskjoldsgade i København med Stærekassen i 50-erne
Klik på billedet for større format -
- og klik igen dér hvor du vil zoome ind og ud
Retur til galleriet

Dette billede blev malet på opfordring fra en gam­mel skole­kam­me­rat. Det fore­stil­ler barn­dom­mens gade i 50'erne, Torden­skjolds­gade i Køben­havn med "Stære­kas­sen" i for­grund­en. Det er tid­lig mor­gen, varer hen­tes nede fra havn­en, og bør­ne­ne hast­er i skole...

Billedet hører sammen med et andet bil­le­de, "På vej til Ny­boder Skole" (se her), der er i sam­me for­mat og ud­før­else.

❇   ❇   ❇