Forside     Galleri    Nyt     Vejledning    Om mig  

Galleri-CS

HVAD foregår der her???

Nyheder i Galleri-CS

27/11-23: Galleriet udvidet med tog-sider


DSB damplokomotiv P906 i 3D
DSB damplokomotiv Litra P906 i 3D

Hvad er nu DET??? Det er da ikke et maleri!? Tjah, joh, på en måde, det er en 3D-model af et af DSB's gamle damp­loko­mo­tiver, animeret og det hele. Og det er måske også en slags kunst - hvem ved?

Det er også nostalgi. Siden Microsoft's tog-simu­lator MSTS udkom i 2001 har jeg ind imellem moret mig med at lave 3D til­føjel­ser til den, med fokus på damp­al­der­en i Danmark. De var da hyg­ge­lige, de dér gamle, hvæ­sende og sprut­tende maskiner, der kunne trække flere hund­rede tons bare ved hjælp af en kedel kogende vand!

MSTS er en virtuel modeljernbane, som har den fordel, at den ikke fylder så meget og ikke skal støves af 🙂.

Jeg har lavet lidt lokomotiver, vogne og andet tilbehør, som jeg nu lægger til download hér. Og jeg har tænkt mig at lave mere!

12/3-23: »Forårsmorgen i Ravnholm« er færdigt


Maleriet »Forårsmorgen i Ravnholm«
Klik for nærmere detaljer

28/8-22: Forstudie til »Forårsmorgen i Ravnholm«


Fotoforlæg til »Forårsmorgen i Ravnholm«
Foto-forlæg
Forstudie til »Forårsmorgen i Ravnholm«
Forstudiet

Nyt projekt: "Forårsmorgen i Ravnholm". Forstudiet er færdigt - klik på linket her og se stadierne undervejs.

Motivet stammer fra en tur langs Mølle­åen, i Ravn­holm ved "Det danske Schweiz". Det var i slut­ning­en af marts sidste år, skoven var sta­dig i vin­ter­dvale, men så var der plud­se­lig det der blom­stren­de træ, som fan­ge­de sol­lys­et og sag­de: "NU kom­mer for­år­et!" Jeg sva­re­de: "DET må jeg prø­ve at male!" - og her er så for­søg­et.

Billedserien i linket ovenfor illustre­rer meget godt vis­dom­men i det gam­le ord: "Man skal hol­de op i tide!" Det blom­stren­de træ er køn­ne­re i sta­die 5 end i de føl­gen­de. Men det er jo det, man har for­stu­di­er til at op­dage!

Forstudiet er 28x36 cm a­kryl på a­kryl­pa­pir. Det fær­di­ge ma­le­ri skal væ­re a­kryl på lær­red 50x65 cm.

26/4-22: »Portbygningen i Kongens Have«


Maleriet »Portbygningen i Kongens Have« thumb

Maleriet »Portbygningen i Kongens Have« er færdigt. Klik på billedet herover for nærmere beskrivelse.

11/1-22: »Portbygningen i Kongens Have«

Layout til »Portbygning i Kongens Have«
Layout
Status på »Portbygning i Kongens Have«
Status

For tiden arbejder jeg på et maleri af port­byg­ning­en i Kongens Have i Køben­havn (Rosen­borg Have). Det skal være en pen­dant til "Drengen med svanen", som også er fra Kongens Have, se nf. el­ler i gal­le­ri­et. Det får samme stør­rel­se, 28x37 cm, og sam­me ud­fø­rel­se, akryl. Pga. coro­na­en har jeg ikke vil­let/kun­net købe lær­red. I stedet har jeg brugt noget akryl­papir, som jeg havde lig­gen­de. Det bliver mon­te­ret på maso­nite og fer­ni­se­ret som et al­min­de­ligt lær­red, så det får mak­si­mal hold­bar­hed og ikke be­hø­ver at ind­ram­mes bag glas.

»Drengen med svanen« i Kongens Have
Drengen med svanen